Neverdal driftssentral

Neverdal driftssentral Neverdal driftssentral. Foto: Anne Knutssøn.

Driftssentral for kommunalteknikk er etablert på Neverdal.

Lagerhallen til venstre i bildet har en grunnflate på ca. 675 m2. Den er lager for rør, kummer og annet plasskrevende materiell. En del av hallen er avsatt til Sivilforsvaret.

Driftsbygningen til høyre er et tildligere verksted som inneholder garasje, verksted, lager, garderober, kontorer og personalrom. 

Neverdal driftssentral er utgangspunkt for det aller meste av driften til kommunalteknikk.

Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.00 - 15.30