Gebyr for behandling av utslippstillatelse

Gebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse fra 1. januar 2017:
kr 1890.

Søker må dekke eventuelle ekstra kostnader som påløper utenom det som gebyret skal dekke i hht Forurensningsforskriften § 11-4.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00