Havneavgifter

Priser for 2017.

Havneavgift eks. mva.
Gods:Pris:
Stykkgods pr. tonn kr 28
Trelast, bygningsmoduler 1 m3 = 0,5 tonn kr 28
Tømmer, kjøretøy annen tunggods kr 22,40
Stein- og sementbaserte byggevarer kr 14
Sand, singel, grus, asfalt 1 m3 = 1,5 tonn kr 9
Minstepris alle varer pr. kolli kr 56
Container med last pr. 10 fots lengde kr 168
Havne- og farvannsloven
Tiltaksklasse:Sats:
Tiltaksklasse 1 kr 1650
Tiltaksklasse 2 kr 3300
Tiltaksklasse 3 kr 6600


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00