Kloakkavgift/avløp

Kloakkavgift for andre halvår 2017

Priser inklusive merverdiavgift

Kloakkavgift
Avgiftstype:Pris:
Abonnementsgebyr kr 876,70
Forbruksgebyr (kr/m3) kr 20,68
Uten vannmåler: 1 m2 (BRA) = 1,2 m3
Tilkobling avløp pr. m2 (ikke bolig) kr 191,40
Tilkoblingsavgift minsteavgift < 150 m2 kr 19 115,80
Abonnementsgebyr - fastsetting av kategorifaktor
Bygningstype:Faktor:Gebyr:
Bolig 1 kr 876,70
Hytte/fritidshus 1 kr 876,70
Næringsbygg etc. < 300 m3/år 1 kr 876,70
Næringsbygg etc. 301-900 m3/år 3

kr 2630,10

Næringsbygg etc. 901-3000 m3/år 7 kr 6136,90
Næringsbygg etc. 3001-7000 m3/år 12 kr 10 520,40
Næringsbygg etc. 7001-10.000 m3/år 16 kr 14 027,20
Næringsbygg etc. 10.001-15.000 m3/år 20 kr 17 534,00
Næringsbygg etc. > 15.000 m3/år 30 kr 26 301,00
Slamavgift
Avgiftstype:Pris:
Slamavgift pr. år boenhet kr 1950
Ekstra slamtømming kr 2320

Se også 
forskrift vann- og avløpsgebyr for Meløy kommune. Vedtatt av Meløy kommunestyre sak 102/15.

Forskrift om slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr, Meløy kommune.  Vedtatt av Meløy kommunestyre sak 100/15.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00