Pris renovasjon IRIS


Tabellen under viser renovasjonsgebyret i 2017 (alle gebyr pr. år eks. mva)

Betalingsregulativ for renovasjonsavgift Iris Salten
Tjeneste:krprismva
Minstegebyr kr 2 083 eks.mva
80 l kr 2 083 eks.mva
130 l kr 2 332 eks.mva
190 l kr 2 628 eks.mva 
240 l kr 2 874 eks.mva 
350 l kr  3 421 eks.mva
500 l kr  5 702 eks.mva
660 l kr  7 512 eks.mva 
750 l kr 8 528 eks.mva 
Pr. m3 i container kr 11801 eks.mva 
Levering pr. 100 l sekk (gul) i tillegg kr 72 eks.mva 
Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant kr 1 010 eks.mva
Grovavfallsruter pr. tonn, inkludert transport, deponiavgift og behandlingsgebyr kr 3 385 eks. mva
Fradrag i gebyret som følge av hjemmekompostering kr 265 eks. mva
Feriehenting kr 46,46 eks. mva
Bytting av dunk kr 193 eks. mva
Kommunalt renovasjonsgebyr pr. abonnent kr 60 eks.mva


Kontaktinformasjon

Navn
IRIS i Salten
Besøksadr.
Vikan
Postadr.
Postboks 6094, 8031 BODØ
Telefon
75 50 75 50