Priser og regelverk for kommunale tjenester

Priser for 2017

AktivitetPris kroner
Utstyr pr time (min 1 t, deretter intervall 0,5 t) 329,00
Rigg 577,00
Tilkjøring hele kommunen 225,00
Mannskap ordinær arbeidstid ((min. 1 time, deretter pr påbegynte halve time) 480,00
Mannskap utenom ordinær arbeidstid (min. 2 timer, deretter pr påbegynte halve time) 817,00
Tyngre kjøretøy (traktor, veihøvel -eks. mannskap) 638,00

Merverdiavgift kommer i tillegg til alle priser.

Regelverk

  1. Kommunens arbeidstakere skal ikke utføre arbeid som er et brudd på sentrale / lokale forskrifter.
  2. Arbeid med spyling av ledningsnett og steaming skal utføres av to mann.
  3. Tidsforbruk for utstyr settes til min 1 time, etter første time vil det faktureres for hver påbegynte halve time.
  4. Tidsforbruk for mannskap faktureres for faktisk medgått tid med 0,5 time intervall, dog minimum 1 time for arbeid innenfor ordinær arbeidstid. for arbeid utenom ordinær arbeidstid vil tidsforbruket være min. 2 timer pr. mann.

Vedtatt av driftsutvalget i sak 13/10.

Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00