Vannavgift

Vannavgift for andre halvår 2017

Priser inklusive merverdiavgift

AvgiftstypePris kroner
Leie vannmåler pr. år 200
Abonnementsgebyr 1104,40
Forbruksgebyr (kr/m3) 18,73
Uten vannmåler: 1 m2 (BRA) = 1,2 m3  
Fylling av vanntanker over 10 m3/år 26,40
Gebyr pr. fylling vanntanker 184,80
Tilkobling vann pr. m2 (ikke bolig) 178,20
Tilkoblingsavgift minsteavgift < 150 m2 17 737,50

 

Abonnementsgebyr - fastsetting av kategorifaktor:
Bygningstype/forbruk:Kategorifaktor:Gebyr kroner:
Bolig 1 1104,40
Hytte/fritidshus 1 1104,40
Næringsbygg etc. <300 m3/år 1 1104,40
Næringsbygg etc. 301-900 m3/år 3 3313,20
Næringsbygg etc. 901-3000 m3/år 7 7730,80
Næringsbygg etc. 3001-7000 m3/år 12 13 252,80
Næringsbygg etc. 7001-10.000 m3/år 16 17 670,40
Næringsbygg etc. 10.001-15.000 m3/år 20 22 088,00
Næringsbygg etc. >15.000 m3/år 30 33 132,00

Se også forskrift vann- og avløpsgebyr for Meløy kommune.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Tjenestebeskrivelser