Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Meløy kommunestyre vedtok i møte den 30.10.14 å innføre "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp", som skal ivareta ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann og avløpsanlegg.

Vilkårene skal sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner, private vann og avløpsanlegg. Abonnementsvilkår består av administrative og tekniske bestemmelser.

Følgende sakses fra formålsparagrafen:

Formålet med disse bestemmelsene er å

  • fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår kommunen, som eier av offentlig vann- og avløpsanlegg og leverandør av tjenestene, stiller for tilknytning til og bruk av offentlig vann- og avløpsanlegg. Dette omfatter også det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent som er eller blir tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg.
  • stille krav til aktørene slik at de private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes kommunalt nett, blir utført på en betryggende måte med hensyn til funksjonssikkerhet og anleggs- og utstyrskvalitet.

Innføring av abonnementsvilkårene innebærer at vilkårene vil gjelde for eksisterende og nye abonnenter, og uavhengig av om abonnenten har skrevet under en erklæring om å overholde vilkårene eller ikke.

Vilkårene vil omfatte alle private vann og avløpsanlegg tilknyttet offentlige vann og avløpsanlegg i Meløy kommune. Jfr. pkt 1.2 i "Administrative bestemmelser".

I tillegg til Standard abonnementsvilkår vil alltid Forbrukerkjøpsloven og Drikkevannsforskriften gjelde i tvistesaker mellom vannverkseier og abonnent.

Opplysninger om tekniske bestemmelser kan fås ved henvendelse til kommunalteknisk, eller kan kjøpes på nett.
Administrative bestemmelser kan lastes ned her.

Som en del av abonnementsvilkårene er det innført krav om rørleggermelding for alle nye tiltak som omfattes av vilkårene.
Her finner du skjemaet rørleggermelding.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.00 - 15.30