Felles avfallsplan for småbåthavner

Det er utarbeidet en felles avfallsplan for småbåthavner i Meløy kommune.

Som følge av endring i forurensningsforskriftens kapittel 20, er det nå utarbeidet felles avfallsplan for småbåthavner i Meløy.

Formålet med planen er å verne det ytre miljøet ved å sikre etablering og drift av tilfredsstillende mottaksordninger for avfall fra småbåter/lystbåter. Meløy kommunes felles avtallsplan for småbåthavner ble godkjent av fylkesmannen den 21.04.2015.

Dersom mottaksordningen for en havn viser seg å ikke være i henhold til planen, kan aviksskjema benyttes, dette sendes den havneansvarlige i den enkelte havn. Kontaktinformasjon til havneansvarlige finnes i planen.

Felles avfallsplan for småbåthavner i Meløy kommune

Avviksskjema


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30