Betalingsregulativ 2017

Her finner du oppdaterte betalingssatser for bygge-, plan-, fradelings- og oppmålingssaker, samt for saker som skal behandles etter havne- og farvannsloven.

Det nye betalingsregulativet for 2017 ble vedtatt av kommunestyret den 8. desember 2016 i sak 95/16.

Betalingsregulativet gjelder for behandlinger av ulike saker etter plan- og bygningslovens og havne- og farvannslovens bestemmelser.

Her kan du laste ned betalingsregulativet som pdf-fil


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30