Havne- og farvannsloven

Utlegging av flytebrygger krever tillatelse etter havne- og farvannsloven. Illustrasjonsfoto: Trond Skoglund. Utlegging av flytebrygger krever tillatelse etter havne- og farvannsloven. Illustrasjonsfoto: Trond Skoglund.

Her finner du skjema og veiledning til søknad om tillatelse etter havne- og farvannsloven.

En rekke tiltak i sjøen krever tillatelse etter havne- og farvannsloven, blant annet brygger, kaier, moloer, dokker, broer, flytende naust/hytter, oppdrettsanlegg, kraftlinjer og andre luftspenn, ledninger og rør i sjøen, vesentlige terrenginngrep (det vil si fyllinger, opptak av masser, sprenging og graving). 

I Meløy skal alle slike søknader sendes til Meløy kommune, som også vurderer om tiltaket er av en slik art at søknaden også må behandles etter plan- og bygningsloven. Kommunestyret vedtok i sak 77/12 den 13.09.2012 en egen kommunal forskrift om saksbehandlingsgebyr for tiltak som skal behandles etter havne- og farvannsloven. Oppdaterte gebyrer finner du i kommunens betalingsregulativ.

Nedenfor finner du søknadsskjema, veileder til skjemaet og den kommunale forskriften om saksbehandlingsgebyr:


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30