Kart

GIS/LINE WebInnsyn er kommunens kartløsning som viser arealplaner, flybilder, grunnkart og ulike temakart. Du kan også søke på adresser, eiendommer og stedsnavn. Kartløsningen krever at din nettleser støtter programtillegget Silverlight. Internet Explorer og Mozilla Firefox støtter Silverlight. Det gjør ikke Google Chrome.

Se eiendom - informasjon fra Matrikkelen - er Kartverkets nettløsning som viser informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser - matrikkelen.

Nordlandsatlas.no - er Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune sin kartsider hvor du finner gjeldende arealplaner (kommuneplaner og reguleringsplaner) for mange nordlandskommuner, arealplaner på høring, verneområdegrenser, oversikt rødlistearter, naturtyper osv.

Kart i skolen - er et webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart finner du temakart egnet for bruk i mange fag.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30