Kommunedelplan for Engenbreen

Utsikt fra Braset mot Engenbreen. Foto: Trond Skoglund. Utsikt fra Braset mot Engenbreen. Foto: Trond Skoglund.

Kommunestyret har vedtatt planprogrammet for arbeidet med kommunedelplan Engenbreen.

14. september 2017: planprogrammet er godkjent

Planprogrammet for revisjon av kommunedelplan for Engenbreen har vært ute på høring i perioden 4. mai til 16. juni 2017. Det kom inn 21 uttalelser til planprogrammet. Disse er vurdert av Asplan Viak AS i et eget merknadshefte, som du finner nedenfor.

Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, planprosessen med frister, opplegg for medvirkning, behovet for utredninger m.m.

Kommunestyret godkjente planprogrammet som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan Engenbreen i sak 69/17 den 14. september 2017.


4. mai 2017: varsel om planoppstart

Planutvalget i Meløy kommune vedtok den 16. februar 2017 oppstart av arbeidet med revisjon av kommunedelplan for Engenbreen.

Det er laget et forslag til planprogram, som er lagt ut til offentlig høring i perioden 5. mai til 16. juni 2017.

Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, planprosessen m.m. Etter at høringen av planprogrammet er over og alle innspill og kommentarer er vurdert, skal kommunestyret gjøre endelig vedtak og fastsette planprogrammet.

Deretter begynner arbeidet med forslag til plandokumentet for ny kommunedelplan for Engenbreen. Meløy kommune har gjort avtale med Asplan Viak AS i Tromsø om planarbeidet.

Har du synspunkter på planprogrammet eller innspill til planen? Send dem til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes, eller til postmottak@meloy.kommune.no innen 16. juni 2017.

Forslag til planprogram kan du laste ned som pdf-fil nedenfor. Her kan du også laste ned gjeldende kommunedelplan for Engenbreen, som viser bruk og vern av arealene i områdene Holand, Holandsvika, Engen, Engenbreen, Fonndalen m.m. gjennom plankart og bestemmelser. Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt av kommunestyret i sak 155/13 den 19. desember 2013.

Kontaktperson: Trond Skoglund, tlf. 75 71 05 72.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30