Plan for helse, omsorg og velferd

Illustrasjonsfoto Vall sykehjem. Illustrasjonsfoto Vall sykehjem.

Kommunen starter opp arbeidet med kommunedelplan for helse, omsorg og velferd.

Planutvalget i Meløy kommune vedtok den 5. april 2017 oppstart av arbeidet med kommunedelplan for helse, omsorg og velferd 2018-2025.

Det er laget et forslag til planprogram, som blir lagt ut til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017.

Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, planprosessen, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Planprogrammet skal bidra til god politisk styring og medvirkning, og forutsigbarhet for de som deltar. Etter at høringen er over og alle innspill og kommentarer er vurdert, skal kommunestyret gjøre endelig vedtak og fastsette planprogrammet.

Deretter begynner arbeidet med forslag til plandokumentet for ny kommunedelplan for helse-, omsorgs- og velferdstjenester 2018-2025.

Har du synspunkter på planprogrammet eller innspill til planen? Send dem til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes, eller til postmottak@meloy.kommune.no innen 31. mai 2017.

Forslag til planprogram og øvrige dokumenter er lagt ut i servicetorget og på kommunens hjemmeside: meloy.kommune.no/helseplan.

Kontaktpersoner: Kristin Eide eller Stein Laastad, telefon 75 71 00 00.

 


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30