Kommunedelplan for vannforsyning

Illustrasjonsfoto. Illustrasjonsfoto.

Kommunens plan for vannforsyning skal revideres.

Planutvalget i Meløy vedtok i sak 4/15 den 19.11.2015 at det skal igangsettes et arbeid med revisjon av hovedplan for vannforsyning, som en kommunedelplan etter plan og bygningslovens kap. 11.

Det er utarbeidet et planprogram som grunnlag for planarbeidet, som ble vedtatt av planutvalget den 2.6.2016 i sak nr. 21/16. Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere m.m., og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 6. juni til 20. juli 2016.

Merknader til planprogrammet og innspill til planarbeidet sendes som brevpost til Meløy kommune, plan- og kommunalteknikk, Gammelveien 5, 8150 Ørnes, eller som e-post til postmottak@meloy.kommune.no innen 20. juli 2016.

Kontaktpersoner: Rune Severinsen tlf. 75 71 07 63 eller Dagfinn Stavdal tlf. 75 71 05 75.

Planprogram


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30