Landbruksplan

Kulturlandskap på Ågskardet. Foto: Trond Skoglund. Kulturlandskap på Ågskardet. Foto: Trond Skoglund.

Kommunestyret vedtok 26. mai 2011 en revidert landbruksplan

Meløy kommunestyre vedtok i sak 42/11 den 26. mai 2011 en revidert landbruksplan for kommunen.

Landbruksplanen har fokus på kommunens handlingsrom innenfor landbruksforvaltningen og vil være et forvaltningsverktøy for kommunen som landbruksmyndighet. Planen vil prioritere hvilke innsatsområder kommunen skal jobbe med i de nærmeste årene, slik at kommunen sammen med næringa kan bidra til en positiv utvikling i landbruket.

Landbruksplanen er et relativt kortfattet dokument som har fokus på utfordringer for landbruket i Meløy, mål for landbrukssatsingen i kommunen og tiltak innenfor fagområdene jordbruk og skogbruk. Til planen hører et vedleggshefte med følgende innhold:

 1. Statusbeskrivelse for landbruket i Meløy
 2. Landbruksfaglige organisasjoner
 3. Statlige tilskuddsordninger
 4. Regionale føringer
 5. Tiltaksstrategier for bruk av SMIL- og NMSK-midler
 6. Retningslinjer for behandling av saker etter landbrukslovgivningen
 7. Hovedplan for landbruksveier

Last ned landbruksplanen med vedlegg (pdf-fil)

Kart over eksisterende og planlagte landbruksveier (vedlegg til hovedplan for landbruksveier):

 1. Øra - Reipå - Aspen
 2. Aspen – Marken – Svartvatnet
 3. Mosvolddalen – Spilderdalen
 4. Mesøya
 5. Meløya
 6. Sandå – Neverdal –Selstad
 7. Kilvika - Sneland
 8. Sneland - Holand – Bjærangen
 9. Engen – Fonndalen
 10. Holand – Halsa – Grønåsvatnet
 11. Ågskardet
 12. Kjelddal – Enga – Vassdalsvik
 13. Vassdalsvik – Sandvika
 14. Åmøya


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30