Næringsvennlig kommune

Meløy skal bli en bedre tilrettelegger for næringslivet i Meløy.

Det skal skje gjennom prosjektet Næringsvennlig kommune, som vi nå gjennomfører iNæringsvennlig kommune avdelingen Plan og kommunalteknikk. Og du er velkommen til å bidra. Se hvordan litt lenger ned i saken.

Målet skal vi nå ved å:

  • kommunisere bedre med publikum og næringsliv
  • forenkle våre brev, veiledninger og annet skriftlig materiale slik at de blir enkle å forstå
  • forenkle informasjon om krav og forventninger i lovverket

Samtlige administrativt ansatte i avdelingen Plan og kommunalteknikk deltar i utviklingsarbeidet. 

Koordinering næringsutviklingsaktører
Gjennom kartleggingen av hvordan kommunen kan bli en bedre tilrettelegger, kom det fram at hvem som gjør hva i næringsutviklingsarbeidet i Meløy er uklart. For å unngå at saker ikke blir fulgt opp på grunn av at de er adressert feil, og for å samordne aktørene, er det etablert en gruppe som møtes månedlig. Her møter også ordfører.

I tillegg til denne gruppen er det utarbeidet et program for opplæring i kommunale arealplaner. Kommunen vil også alltid være representert i fellesmøter for næringslivet for å svare på spørsmål og gi informasjon.

Klarspråk
Det største tiltaket i utviklingsprosjektet er innføringen av Klarspråk. Med klarspråk mener vi korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster. En tekst er skrevet i klarspråk dersom mottakerne finner det de trenger, forstår det de finner, og kan bruke det de finner til å gjøre det de skal. For å få til dette skal vi gå gjennom alle tekster som Plan og kommunalteknikk har på hjemmesiden, i brevmaler, i saksfremlegg og andre tekster, og skrive dem om i klarspråk.

Og her kan du bidra. For hvis du sitter med en tekst som du har fått fra Plan og kommunalteknikk som du synes er vanskelig, eller du mener kunne vært skrevet på en annen måte, så hører vi gjerne fra deg.

Send oss brevet eller teksten:

  • på mail til: postmottak@meloy.kommune.no, og merk mailen med "Plan og kommunalteknikk, klarspråk", eller 
  • pr post til: Meløy kommune, Plan og kommunalteknikk, Gammelveien 5, 8150 Ørnes, og merk den på samme måte som mail

Referansegruppe
For at vi skal nå målene vi har satt; nemlig å bli en bedre tilrettelegger for næringslivet i Meløy, er det viktig for oss at næringslivet forteller oss hvor skoen trykker og hva vi bør endre på. Derfor har vi vært så heldige at fem personer fra næringslivet har sagt seg villige til å delta i en referansegruppe. Denne skal bidra med innspill, brukerteste tekster og veilede oss i arbeidet videre. Det kan også bli aktuelt å etablere enda en referansegruppe hvis vi ser at det vil være hensiktsmessig. Da med representanter fra innbyggere generelt. Det vil vi i tilfelle komme tilbake til.

Prosjektet Næringsvennlig kommune er et resultat av omstillingsarbeidet i Meløy. Her kan du lese mer om Innovasjon Norges verktøy Næringsvennlig kommune.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30