Arbeider langs Hestveien på Neverdal

Illustrasjonsfoto. Illustrasjonsfoto.

Hestveien på Neverdal vil få redusert fremkommelighet i vår og sommer.

Meløy kommune skal skifte ut den gamle vannledningen langs Hestveien, og samtidig bygge ut og oppgradere avløpsnettet i samme område. Dette vil innebære en del gravearbeider i og langs hele Hestveien. Arbeidet starter opp mandag den 20. mars og ferdigstilles i løpet av høsten 2017.

Stenging av veien
Vi legger opp til at veien skal være kjørbar under arbeidet, men den kan i korte perioder bli sperret. De periodene veien må stenges helt legges fortrinnsvis til arbeidsdager mellom kl. 08.00 og 12.00.

Vi beklager de ulemper dette eventuelt vil medføre.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30