Innsamling av veistikker 2018

Illustrasjonsfoto

Meløy kommune inviterer lag og foreninger til konkurranse om innsamling av veistikker

Det skal samles inn veistikker på alle kommunale veier fordelt på fire roder, to roder i Nordbygda, og to roder i Sørbygda. Deltakelse i konkurransen kan begrenses til å gjelde bare Nordbygda, eller bare Sørbygda og da må dette spesifiseres i søknaden.

Lag/foreninger som ønsker å delta i konkurransen må melde sin interesse pr. epost til postmottak@meloy.kommune.no innen den 26. april 2018.

Konkurransen blir avgjørt med trekning. Kart over rodene blir utdelt til de som vinner trekningen. Innsamlingen må være utført innen 16. mai 2018. Meløy kommune utbetaler kr. 8.000,- pr. rode mot regning, når arbeidet er utført og godkjent.

FORUTSETNINGER:

  • Kontrakt skrives før arbeidet starter.
  • Det oppnevnes en ansvarlig/kontaktperson for laget.
  • Veistikkene skal være ferdig innsamlet til og med 16. mai 2018
  • Alle stikker inntil 30 meter fra veiskulder skal samles inn, dette gjelder hele stikker og deler av stikker.
  • Stikkene skal leveres på anvist plass.
  • Stikkene skal sorteres på to pallestativ, en for brukbare stikker, og en for defekte.
  • Det utbetales et avtalt beløp for arbeidet, mot regning.
  • Kommunen skal godkjenne arbeidet før utbetaling.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30