Láhko nasjonalpark opprettet

Láhko nasjonalpark er et populært friluftsområde med flere utleiehytter og løyper som er godt merka. Foto: Trond Skoglund

Fredag 14. desember 2012 ble verneplan for Láhko nasjonalpark vedtatt av Kongen i statsråd.

Láhko nasjonalpark har et areal på ca. 188 kvadratkilometer i kommunene Gildeskål, Beiarn og Meløy. Nasjonalparken ligger i fjellområdet øst for Glomfjord.

I Láhko nasjonalpark finner du mange spennende karstformasjoner. I Corbels canyon går Svalvasselva gjennom et gjel- og grottesystem på sin vei mellom Svalvatnet og Saravatnet. Foto: Trond Skoglund.

I nasjonalparken finner vi det største sammanhengende området av alpin karst i Norge. Karst er et begrep som brukes på geologiske landskapsformasjoner dannet gjennom oppløsning av først og fremst kalkfjell. Det spesielle karstlandskapet og den spesielle berggrunnen med tilhørende rikt planteliv er hovedbegrunnelsen for vernevedtaket. 

Den lille bregnen kalklok står oppført som nær truet (NT) på den norske rødlista. Kalklok er funnet flere steder i Láhko nasjonalpark. Foto: Trond Skoglund.

Logo for Láhko nasjonalpark.

Navnet på nasjonalparken ble endret fra Láhku til Láhko gjennom en egen forskrift som trådte i kraft 31. mai 2013.

Her kan du lese mer om Láhko nasjonalpark:

Ut i naturen: Glomfjellets hemmeligheter (Tom Edvinsen 2013)

Ny bok om Láhko nasjonalpark (Åse og Bjarne Flaat 2014)


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30