Vil du bygge utleieboliger?

Illustrasjonsfoto: Connie Slettan Olsen. Illustrasjonsfoto: Connie Slettan Olsen.

Meløy kommune utlyser en konkurranse om bygging av utleieboliger.

Meløy kommune utlyser en konkurranse om bygging av utleieboliger med tilvisningsavtale. Tilvisningsavtale gir utbygger mulighet til gunstig finansiering med grunnlån i Husbanken. Avtalen gir kommunen rett til å tilvise boligsøkere i en andel av boligene.

Meløy kommune vil prioritere boligprosjekter i de største kretsene, ut fra behovet for nye utleieboliger, sentral beliggenhet nær offentlige- og private servicefunksjoner, og offentlig transport, med mere.

I vurdering av prosjekter vil kommunen vektlegge husleienivå, plan for forvaltning og gode bomiljø, samt tidspunkt for ferdigstillelse og beliggenhet.

Boligbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og må selv skaffe tomt til prosjektene. Dersom kommunale eiendommer er aktuelle, er det også mulig å kjøpe tomt fra kommunen.

All dokumentasjon vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Kommunen arrangerer et informasjons- og dialogmøte for interesserte boligbyggere / boligutleiere onsdag 7. juni 2017 kl. 13.00 i kommunestyresalen i Meløy rådhus på Ørnes.

Tilbudet skal leveres til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes innen fredag 27. oktober 2017 kl. 12.00, merket med «Utleieboliger med tilvisningsavtale».

Har du spørsmål om konkurransen? Ta kontakt med Meløy kommune på telefon 75 71 00 00 eller e-post postmottak@meloy.kommune.no

Mer informasjon om grunnlån og tilvisningsavtaler finner du på Husbankens hjemmesider.

  1. Konkurransegrunnlag
  2. Kravspesifikasjon
  3. Eksempel på tilvisningsavtale
  4. Eksempel på samarbeidsavtale mellom Meløy kommune og utleier
  5. Veileder for Husbankens grunnlån


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30