Fallvilt

Ivaretakelse av fallvilt.

Det har vært reist spørsmål gjennom avisene om hva som skjer med elgkjøtt som tilfaller Meløy kommune ved ivaretakelse av fallvilt.

Hvis kommunen skal omsette viltkjøtt krever det at kjøttet godkjennes av Mattilsynet på godkjent kontrollsted. Kommunen har ingen godkjente kontrollsteder. Viltet må derfor enten graves ned eller destrueres.

Siden vilt etter reglene kan godkjennes i eget jaktlag, har de ettersøksansvarlige og de som deltar i ettersøket mulighet til å ta vare på kjøttet. Dette mot at de da får tilsvarende trekk i lønn. 


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30