Friluftskartlegging

Fiske- og rasteplass på Holand. Foto: Trond Skoglund Fiske- og rasteplass på Holand. Foto: Trond Skoglund

Kartlegging av friluftsområder i Meløy ble ferdigstilt våren 2009.

Formålet med kartleggingen har vært å registrere de viktigste og mest brukte friluftsområdene, og å vektlegge disse etter opplevelsesverdi, tilgjengelighet, bruk m.m.

I vår kommuneplan skal det tas hensyn til arealer for landbruk, natur, friluftsliv og reindrift. Friluftskartleggingen vil derfor være et nyttig hjelpemiddel i arealplanleggingen.   

Se kart over friluftskartleggingen i Meløy ved å følge denne lenken:

Gå til kartlegging av friluftsområder på nettet

Kontaktperson: Hans Yngvar Haraldsen, tlf. 75 71 05 80.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30