Skuddpremie

Flott rødrev, Foto: Kjell Sahl

Kommunen har fortsatt skuddpremie på mink, rødrev og kråke

Kommunen har hatt skuddpremie på mink siden 2004, og i 2006 innførte kommunen skuddpremie på kråke og rødrev.

Mink kan jaktes hele året. Rødrev har fredningstid fra 15. april til 15. juli. Kråke har fredningstid fra 31.mars til 15 juli.

For å utøve jakt og fangst må en være registrert i jegerregisteret. 

Ved innlevering av alle labbene på rødrev og mink til viltansvarlig i 3. etasje på rådhuset, kan det utbetales skuddpremie på kr 250,- pr rødrev, kr 200,- pr mink og kr 50,- pr kråke. På kråke innleveres kråkeklørne.

Kontaktperson: Hans Yngvar Haraldsen, tlf. 75 71 05 80.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30