Sti-og løypeplan Meløy

Illustrasjonsfoto. Foto: Trond Skoglund. Illustrasjonsfoto. Foto: Trond Skoglund.

Sti- og løypeplan er under utarbeidelse.

Det er satt ned en arbeidsgruppe som jobber med tilrettelegging og merking av turløyper i Meløy - prosjektet kalles Vandring i Meløy.

Dette er et samarbeid mellom Meløy kommune og Meløy utvikling KF. Prosjektet ledes av Meløy utvikling ved Espen Maruhn, og planen er å tilby turister og fastboende en "turpakke", med ca 40 merkede løyper i Meløy med Gps -spor. Vi inviterer lag og foreninger med i prosjektet, ved at hver grend får planlegge sine egne nærturløyper og får dem tilrettelagt og merket med skilt.

Stikkord i den sammenheng er:

  • Grunneieravtale/løypeeier
  • Drift vedlikehold
  • Merket/umerket
  • Parkering

For å komme videre er vi avhengig av velvillige grunneiere, og lag og foreninger.  

Vi har fått laget en oversikt på 53 turløyper i Meløy med gps-spor. Dette har vært et samarbeid mellom oss og Salten friluftsråd. Dette er kommunens oversiktsdokument over turløyper med gps-spor.

Se lenke: Sti_og_løypeplan_Meløy.pdf

I tillegg til denne oversikten har lag og foreninger gjort en framragende jobb med å legge ut turløyper på nettstedet UT.no.

Kontaktperson: Hans Yngvar Haraldsen telefonnr: 75 71 05 80.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30