Skog- og klimaprogram Nordland

Skogsdrift i Kjeldalen. Foto: Trond Skoglund.

Regionalt skog-og klimaprogram for Nordland 2013 - 2016 er klart.

Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) er et delprogram i Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU). Programmet beskriver Fylkesmannen i Nordlands oppfølging av den nasjonale landbrukspolitikken på området.  

Virkemidlene i RSK består av ordningene "tilskudd til skogbruksplanlegging", "tilskudd til skogsveier" og "tilskudd til drift med taubane og hest". RSK inneholder også nærings og miljøtiltak i skogbruket der kommunen har vedtaksmyndighet.

Visjon:  Levende Nordlandsbygder

Hovedmål: Skogressursene skal gi grunnlag for høg lokal og regional verdiskaping på gården - i bygda - i Nordland

Resultatmål: Øke aktiviteten på alle områder i skogen gjennom effektiv og målretta tilskuddsforvaltning

Strategi: Sats på de satsningsvillige

For mer informasjon se lenken: Regionalt skog-og klimaprogram for Nordland 2013- 2016

Kontaktperson: Hans Yngvar Haraldsen, tlf. 75710580


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30