Storglomfjordfondet

Utsikt fra høyde 839 mot Storglomvatnet og Svartisen. Foto: Trond Skoglund. Utsikt fra høyde 839 mot Storglomvatnet og Svartisen. Foto: Trond Skoglund.

Storglomfjordfondet gir tilskudd til friluftstiltak i Meløy, Gildeskål og Beiarn. Søknadsfristen er 15. januar hvert år.

Offentlige virksomheter, lag og foreninger inviteres til å søke om midler til fysiske tiltak for friluftslivet, samt informasjons- og holdningsskapende arbeid knyttet til fjelltraktene i grenseområdet mellom Meløy, Gildeskål og Beiarn kommuner, samt i tilgrensende områder.

Fondet ønsker spesielt søknader om enklere prosjekter av holdningsskapende karakter for barn og unge. For større prosjekter vil fondet legge vekt på at søker også prøver å få til en samfinansiering gjennom andre mulige tilskuddsordninger.

Fondet har en grunnkapital på 7 millioner kroner, og tilskudd ytes av renteavkastningen fra fondet. Avkastningen fordeles én gang i året.

Etter regulering av Lille Storglomvatnet i Meløy er det opprettet et friluftsfond som skal kompensere for tap av verdier og tidligere muligheter for friluftsliv og fiske i berørte områder.

Søknader skal leveres på eget søknadsskjema.

Søknaden sendes til:

Storglomfjordfondet
Gammelveien 5
8150 Ørnes

eller til postmottak@meloy.kommune.no

Søknadsfrist er 15. januar. 

Kontaktperson: Hans Yngvar Haraldsen tlf. 75 71 05 80.


Kontaktinformasjon

Navn
Hans Haraldsen
Stilling
Fagkonsulent skogbruk
Besøksadr.
Rådhuset, Ørnes
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 05 80

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30