Tilskudd til nærmiljø og trivsel

Sivertbu på Vall. Foto: Trond Skoglund Sivertbu på Vall. Foto: Trond Skoglund

Meløy kommune ønsker å stimulere til tiltak og prosjekter som kan fremme trivsel i nærmiljøet og gi positive ringvirkninger i kretsene og kommunen

Frivillige lag og foreninger kan søke om tilskudd til trivselsskapende arbeid, forskjønnings-, oppryddings- og miljøtiltak, samt arrangementer som fremmer trivsel og styrker samholdet i nærmiljøet.

Skriftlig søknad sendes til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes eller med e-post til postmottak@meloy.kommune.no.

Merk søknaden "Tilskudd til nærmiljø og trivsel".

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av tiltaket med kostnader, hvordan det skal finansieres og et konkret søknadsbeløp.

Søknadsfrist er 15. april

Kontaktperson: Trond Skoglund, tlf. 75 71 05 72 


Kontaktinformasjon

Navn
Trond Skoglund
Stilling
Kommuneplanlegger
Besøksadr.
Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 05 72

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30