Veinavn

Illustrasjonsbilde, veinavn på Ørnes. Illustrasjonsbilde, veinavn på Ørnes.

Kommunestyret vedtok i 2014 nye veinavn i Meløy.

Glomfjord, store deler av Neverdal, boligfeltet på Reipå, og det meste av Ørnesområdet fikk veiadresser på 1980‐ og 1990‐tallet. I de senere år har det aller meste av Halsa, Engavågen,Vassdal, Grønøy og Åmøy også blitt tildelt veiadresser. Med kommunestyrets vedtak i sakene 24/14 og 83/14, henholdsvis 20. mars og 18. desember 2014, har nå resten av kommunen fått tildelt veinavn.

Følgende veinavn ble behandlet i de to sakene:

Støtt – se kartvedlegg

 1. Svenningveien
 2. Støttveien
 3. Innerstøttveien
 4. Teigveien
 5. Tjuvdalen

Kunna, Øra og Reipå – se kartvedlegg

 1. Kunnaveien
 2. Øysundveien
 3. Reipåveien
 4. Nordsidveien
 5. Marklandsveien
 6. Sæterenga/Seterenga (avventer vedtak hos Statens kartverk)
 7. Foreveien
 8. Parkveien
 9. Tuvveien
 10. Villaveien

For vei 6 Seterenga har en grunneier og Meløy kommune v/ plan- og utviklingsutvalget i sak 38/13 påklaget vedtak fra Statens kartverk og bedt om at skrivemåten fastsettes til Sæterenga. Denne klagen er enda ikke ferdig behandlet. Når det foreligger vedtak i klagesaken er kommunen nødt å forholde seg til denne avgjørelsen.

Ørnes – se kartvedlegg

 1. Tunveien
 2. Øvre Korsnes
 3. Øvre Vollvikrabben
 4. Nedre Vollvikrabben
 5. Skjåholmveien
 6. Vollvikveien

Mesøya – se kartvedlegg

 1. Valøyveien
 2. Mesøyveien
 3. Raudsetbuktveien

Neverdal – se kartvedlegg 

 1. Nessaveien
 2. Storskogveien
 3. Hestveien
 4. Bryggaveien
 5. Angellbakken
 6. Bjønnesveien

Selstad – se kartvedlegg

 1. Selstadveien
 2. Vollbakken
 3. Øvre Selstadveien

Glomfjord – se kartvedlegg

 1. Sam Eydes vei

Kilvik – Holandsfjorden – se kartvedlegg

 1. Kilvikveien
 2. Indre Holandsfjordveien
 3. Ytre Holandsfjordveien

Indre Holandsfjordveien og Ytre Holandsfjordveien møtes i Tellvikdalen. 

 Åsvang – Grønnåsen – Bjærangen – se kartvedlegg

 1. Åsvangveien
 2. Grønnåsveien
 3. Bjærangsfjordveien
 4. Bjærangen

Ågskardet - se kartvedlegg

 1. Myranveien
 2. Ågveien
 3. Teppfjellveien
 4. Tømmervikveien
 5. Sirinesveien

Bolga - se kartvedlegg

 1. Nerveien
 2. Øverveien
 3. Storvikveien
 4. Sjøveien
 5. Klippfiskveien
 6. Myrveien

Meløya - se kartvedlegg

 1. Meløysundveien
 2. Sørveien
 3. Nordveien
 4. Skagveien
 5. Tvenningsveien
 6. Nordmarkveien
 7. Sørsjøveien
 8. Kråkvikveien
 9. Nyvarpveien
 10. Meløysjøveien
 11. Tukthusveien
 12. Kjølsholmveien
 13. Midtiveien

Områdenavn (områder uten offentlig vei)

 1. Hornneset
 2. Teksmona
 3. Risøya
 4. Engøya
 5. Rendal/ Reindalsvik (sak hos Stedsnavntjenesten for Midt-Norge)
 6. Sandvika 
 7. Engenbreen/Engabreen (sak hos Stedsnavntjenesten for Midt-Norge)
 8. Rendalsvika 
 9. Fonndal 

Saksdokumenter

 1. Adresseplan for Meløy kommune
 2. Saksframlegg og -protokoll i sak 24/14
 3. Saksframlegg og -protokoll i sak 83/14


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30