Brosjyren "Når krisen inntreffer"

Informasjonsbrosjyren "Når krisen inntreffer".

Kriseledelsen har sendt ut informasjonsbrosjyre til alle husstander.

I mars 2014 fikk samtlige husstander i Meløy tilsendt informasjonsbrosjyren "Når krisen intreffer".

Flere uheldige hendelser med flom og brudd på telefon-, nett- og mobilforbindelse er bakgrunnen for at kriseledelsen i Meløy har utarbeidet denne brosjyren.

Brosjyren gir informasjon om kommunal kriseledelse, tips til hvor det finnes informasjon om hvordan innbyggerne kan ivareta egen sikkerhet på best mulig måte, hvor nødetater og kriseledelse kan nås når nettet er nede, kontaktinformasjon, samt oversikt over hvor informasjon fra kriseledelsen blir gitt.

- Kriseledelsen i Meløy oppfordrer innbyggerne til å ta vare på brosjyren og ha denne lett tilgjengelig hvis en krise eller annen uheldig hendelse skulle oppstå, sier rådmann Jørgen Kampli.


Kontaktinformasjon

Navn
Hege Sørlie
Stilling
Rådmann
Besøksadr.
Meløy rådhus
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 05 05 / 905 19 691