Kontaktinformasjon under krise

Telefon
Brann: 110
Politi: 112
Lege/AMK: 113
Legevakt i Meløy: 116 117
Meløy kommune: 75 71 00 00

Internett
I en krisesituasjon vil kommunens hjemmeside og Facebook-side benyttes aktivt til å informere innbyggere og andre. Du finner oss på følgende adresser:


Kontaktinformasjon

Navn
Hege Sørlie
Stilling
Rådmann
Besøksadr.
Meløy rådhus
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 05 05 / 905 19 691