Sikkerhet i hverdagen

Direktorartet for samfunnssikkerhet og beredskap har opprettet en egen nettside som gir tips om hvordan man enkelt kan forebygge uhell hjemme hos seg selv, samt hvordan bli bedre rustet til å takle større kriser og hendelser.

Vi oppfordrer deg til å gå inn på sikkherhverdag.no og få gode råd.


Kontaktinformasjon

Navn
Hege Sørlie
Stilling
Rådmann
Besøksadr.
Meløy rådhus
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 05 05 / 905 19 691