Kommunikasjonsstrategi

Meløy kommune har en felles strategi for kommunikasjon internt og eksternt.

Meløy kommune har utarbeidet en felles strategi for kommunikasjon og informasjon internt og eksternt.

Kommunestyret vedtok 20. juni 2013 en overordnet kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune. Denne skal være fundamentet for all informasjon/kommunikasjon internt og eksternt i organisasjonen.

Kommuneloven pålegger kommunen å drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Kommunikasjonsstrategien skal bidra til dette og være et hjelpemiddel slik at Meløy kommune kan gjøre en god jobb på dette området for sine ansatte, innbyggere, samarbeidspartnere og andre.


Kontaktinformasjon

Navn
Connie Slettan Olsen
Stilling
Kommunikasjons-rådgiver
Besøksadr.
Meløy Rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 05 03

Sosiale medier