Grafisk profil

Profil

Meløy kommunes grafisk profil som skal sørge for tydelig og helhetlig kommunikasjon fra Meløy kommune. Profilen er basert på innspill fra ansatte, skolebarn, øvrige innbyggere og utflyttede meløyfjerdinger.

SvartisvalmuenProfilen har utgangspunkt i Svartisvalmuen, som er blomsten i kommunevåpenet. Fra denne er det tatt ett av fire kronblad; en fjerding, som skal symbolisere meløyfjerdingen. Denne er igjen satt sammen i ulike vinkler, farger og størrelser i et abstrakt uttrykk og kan gi assosiasjoner til Svartisen, øyriket i Meløy, grensen, fjæresteiner, hav, fjell og skog. Fargegraderinger og størrelser viser mangfoldet i Meløy, mens samhandling uttrykkes gjennom tangering og overlapping.

Profilhåndboka viser korrekt bruk av logo, som består av kommunevåpenet og navnet Meløy kommune. Håndboka viser også hvilke skrifttyper og farger som skal brukes, samt hvordan de ulike grafiske elementene kan benyttes.

Eksempler på formater og maler for brevark, visittkort, bekledning, bildekor, Powerpoint, annonser, e-postsignatur, konvolutter, rapporter, plakater, roll-up og brosjyrer finnes også i profilhåndboka. Håndboka er helt konkret på enkelte områder  - retningsgivende på andre områder.

Meløy kommunes grafiske profil ble tatt i bruk 27. september 2011 og første gang revidert september 2013..

Hele profilhåndboka kan du se her (13 MB).

For spørsmål, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver.


Kontaktinformasjon

Navn
Connie Slettan Olsen
Stilling
Kommunikasjons-rådgiver
Besøksadr.
Meløy Rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 05 03

Sosiale medier