Regler for bruk av kommunevåpenet

Dette er reglene for bruk av Meløys kommunevåpen:

§ 1: Kommunens enerett til bruk av sine kommunevåpen er hjemlet i straffelovens § 328 punkt 4.

§ 2: Kommunevåpenet kan brukes på trykksaker, i stempler og segl av samtlige kommunale institusjoner og etater. Flagget benyttes i samsvar med lov nr. 2 av 29. Juni 1983 om flagging fra kommunes offentlige bygninger.

§ 3: Kommunevåpenet for Meløy tillates ikke brukt på bygninger, skip, båter, biler, sykler o.l, eller på brevpapir, kort, konvolutter eller andre gjenstander på en måte som kan gi et feilaktig inntrykk av at eieren eller brukeren representerer den kommunale forvaltning.

§ 4: Det er ikke lovlig adgang for firmaer, næringsdrivende, private, koporasjoner eller organisasjoner å bruke kommunevåpenet som emblem, uten at formannskapets tillatelse er innhentet i hvert tilfelle.

§ 5: Har formannskapet gitt tillatelse til bruk av våpenet, er det en prinsippiell betingelse at kommunevåpenet gjengis i korrekt utforming. Formannskapet kan kreve at prøver av bruksområdet skal følge søknaden.

§ 6: Tildeling av kommunevåpenet i form av jakkemerker, flagg, skjold eller i andre utforminger til enkeltpersoner, organisasjoner eller til andre, kan skje i samråd med ordfører og rådmann.

§ 7: Dispensasjon fra ovenstående regler kan bare gis av Formannskapet.


Kontaktinformasjon

Navn
Connie Slettan Olsen
Stilling
Kommunikasjons-rådgiver
Besøksadr.
Meløy Rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 05 03

Sosiale medier