Vær varsom-plakat

Vær varsom-plakat for ansatte og politikere på sosiale medier.

Det er utarbeidet retningslinjer for bruk av sosiale medier.

Som en del av arbeidet med å ta i bruk sosiale medier som kanal for informasjon og kommunikasjon i Meløy kommune, er det utarbeidet retningslinjer for ansatte og politikere på sosiale medier - en såkalt Vær varsom-plakat.

Hensikten med dette er å skape bevissthet rundt bruken av sosiale medier, det være seg Twitter, Facebook, blogger og liknende. Mange ser på våre ansatte og politikere som representanter for kommunen selv om de er privatpersoner på sine profiler og er der på sin fritid. Derfor mener kommunen det er viktig å ha et etisk regelverk for hvordan man opptrer på sosiale medier.

Vær varsom-plakaten har vært presentert i flere fora, blant annet i formannskapet 7. april og på ledersamlingen 11. april, og vil være tema på interne møter i tiden framover.

Her kan du se Vær varsom-plakaten til Meløy kommune.


Kontaktinformasjon

Navn
Connie Slettan Olsen
Stilling
Kommunikasjons-rådgiver
Besøksadr.
Meløy Rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 05 03

Sosiale medier