Samhandlingsreformen

Tegning Aftenposten Samhandlingsreformen er en omfattende og komplisert reform. Her er reformen i kortversjon:

 • Skal vise vei framover og gi helsetjenesten ny retning.
 • Har fokus på å forebygge framfor å reparere.
 • Skal satse på tidlig innsats framfor sen innsats.
 • Vil få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen.
 • Skal flytte tjenester nærmere der folk bor.
 • Vil overføre flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem.
 • Skal samle spesialiserte fagmijløer som er sterke nok.
 • Vil gjøre det bedre for pasientene og gi dem sterkere brukermedivrkning.

Når skal reformen gjennomføres?

Reformen innføres fra 1. januar 2012. Oppbyggingen av helsetilbud i kommunene kommer til å skje over tid.

Hvordan skal man få det til?

 • Ny folkehelselov styrker kommunenes ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer.
 • Ny felles lov om helse- og omsorgstjenesten i kommunene samler kommunens plikter. Det blir ett sted å klage - hos Fylkesmannen.
 • Det blir plikt for kommuner og sykehus til å samarbeide. Kvalitet skal måles bedre.
 • Pasienter og brukere får et tilbud som er lettere å forholde seg til, og som henger bedre sammen.
 • Fem milliarder kroner foreslås flyttet fra staten til kommunene. Det skal lønne seg å forebygge og bygge opp nye tjenester der folk bor.
 • Det blir ny kommunal plikt å etablere tilbud med øyeblikkelig hjelp - døgntilbud for pasienter som har behov for akutt hjelp eller observasjon. Plikten skal fases inn i perioden 2012 - 2015. Tilbudet foreslås fullfinansiert.
 • Det blir fokus på bedre samarbeid og arbeidsdeling mellom sykehus.
 • Statlig styring av sykehusene.

Hva betyr reformen for folk flest?

 • Det blir lettere å få helsehjelp lokalt.
 • Folk skal få bistand til koordinering av behandling og oppfølging.
 • Tilbudet i kommunene vil bli bredere.
 • Oppfølging av personer med kroniske lidelser vil bli bedre.
 • Det vil bli flere tilbud til dem som ønsker hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom, for eksempel å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken.
 • Folk vil også merke mer fokus på helsefremmende arbeid i nærmiljøet.

Mer informasjon finner du i menyen til venstre.


Kontaktinformasjon

Navn
Hege Sørlie
Stilling
Rådmann
Besøksadr.
Meløy rådhus
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 05 05 / 905 19 691