Du er her: Forside / Nyheter / ALLEMED-dugnad

Alle barn og unge har rett til fritidsaktiviteter.

Alle barn har rett til en god oppvekst, med en meningsfull fritid der de opplever mestring, fellesskap og møter venner. Dessverre opplever stadig flere barn å ikke kunne delta i fritidsaktivitet og blir stående på sidelinjen på grunn av ulike barrierer.  Økonomi kan være en årsak til at noen ikke får mulighet til å være med. Andelen av barn som vokser opp i lavinntektsfamilier er økende. I Meløy er det 109 barn og unge (tall fra 2016) som vokser opp i familier med lav inntekt.

Vi ønsker å bli bedre på å inkludere alle og får derfor besøk fra barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som gjennomfører et arbeidsmøte med verktøyet ALLEMED. 

Til dette møtet inviterer vi:

  • ansatte i kommunen som jobber med barn og unge
  • foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved barnehager og skoler
  • lag, foreninger og bedrifter
  • andre interesserte 

Vi møtes til ALLEMED-dugnad:

  • torsdag 29. november kl. 17.00-19.30 i Meløy kulturhus

Påmelding til servicetorget, Meløy rådhus:

  • telefon 757 10 000
  • e-post postmottak@meloy.kommune.no

Kontaktperson: Marlene Blomstereng Karlsen, folkehelserådgiver

Les mer:

Sist endret: 17.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?