Du er her: Forside / Nyheter / Arealendring Skålsvik

Arealendring Skålsvika

Nova Sea søker om endring/flytting av mærene i oppdrettsanlegget i Skålsvika.

Søknaden er i samsvar med kommuneplanens arealdel og endringen skjer innenfor det område som er avsatt til akvakultur og ankerfester i fjorden.

 

KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur i Meløy kommune i Nordland

Søker: Nova Sea Havbruk AS Org.no. 827 248 312

Søknaden gjelder: Arealendring

Søkt størrelse: 3600 tonn MTB

Lokalitet: 11138 Skålsvika

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º42,789` Ø 13º33,747`

Midtpunkt fôringsflåte N 66º42,917` Ø 13º33,735`

Kontaktadresse: postmottak@meloy.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Meløy kommune. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 4 uker fra denne kunngjøringen.

Les søknaden

Nordland Fylkeskommune oversendelse søknaden

Søknad arealendring

Tiltakshavers egenvurdering konsekvenser

Strømmåling

B-undersøkelse - Aqua

B-undersøkelse - Åker blå

C-undersøkelse

Forundersøkelse

Forankringspunkt koordinater

Kartdokumentasjon arealendring

Kart anleggskisse

Plankart 1

Plankart 2

Kart farled

Beredskapsplaner

Om beredskapsplaner for Nova Sea

Veterinær helseplan 2023-2024

Ik-systemet for Nova Sea

Publisert: 14.11.2023

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?