Du er her: Forside / Nyheter / Årsregnskap 2023

- Vi må erkjenne at Meløy kommunes økonomiske situasjon er alvorlig, sier kommunedirektør Arne Johansen.

22. februar leverte Meløy kommune årsregnskapet for 2023 til revisjon. Årsregnskapet viser et regnskapsmessig underskudd på 53,8 millioner kroner. Meløy kommune har dermed et akkumulert underskudd på til sammen 65,7 millioner kroner som må inndekkes i årene som kommer. 

-  Resultatet understreker hvor viktig det er at politisk og administrativt nivå i fellesskap og i tett samarbeid med de tillitsvalgte gjennomfører nødvendig omstilling slik at vi kan gjenvinne bærekraft i økonomien. Nødvendig omstilling innebærer at vi må tilpasse kommunens tjenester i takt med befolkningsendringen, som viser at vi blir færre yngre og flere eldre, sier Johansen. 

Det betyr at omstillingstiltak som kommunestyret vedtok i budsjett og økonomiplan for 2024-2027 gjennomføres etter plan. Parallelt må administrasjonen, politikk og tillitsvalgte fortsette med å finne tiltak for å sikre at vi når målet om å komme ut av ROBEK i 2027.  

Regnskapet skal nå revideres før det behandles i kommunestyret 8. mai. 

Publisert: 13.03.2024

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?