Du er her: Forside / Nyheter / Besøksforvaltning

Søker om støtte til innovasjonsprosjekt

Meløy kommune ønsker å delta i et innovasjonsprosjekt med tema besøksforvaltning.

Mandag denne uken kunne Espen Maruhn ved Meløy Utvikling, i samarbeid med Nordland Fylkeskommune og prosjektleder Ann Heidi Hansen, ønske velkommen til et arbeidsmøte om besøksforvaltning og hvordan man kan lage en helhetlig plan for reiselivssatsingen i Meløy. Dette som en oppfølging av kurset i besøksforvaltning som ble gjennomført med kommunestyret i mai i år.

Prosjektet besøksforvaltning har som hovedmål å hjelpe kommunene med å utvikle metoder og verktøy som kan sikre en utvikling av et bærekraftig reiseliv, som gir lokal verdiskapning og den samfunnsutviklingen man ønsker. 

For Meløy, som er en av åtte nordlandskommuner som deltar i prosjektet, vil dette særskilt handle om å lage en helhetlig plan for utvikling av Svartisen området. Her er det mange interessante problemstillinger knyttet til vern av områder og ulike næringsinteresser. Det vil også være interessant å se på hvilken utvikling man ønsker av nasjonalparkene og andre naturbaserte opplevelser i Meløy.

For å nå målet vil man trenge en innovasjon i offentlig sektor, og en endring i måten man jobber på, sier Espen Maruhn ved Meløy Utvikling.

Nå skal prosjektgruppen, med Nordland Fylkeskommune i spissen, søke Norges Forskningsråd om midler til et innovasjonsprosjekt, der midlene skal gå til utvikling og innovasjon av kommunale tjenester, infrastruktur og eller forvaltning, og som tar utgangspunkt i lokale utfordringer og behov i tilknytning til besøksforvaltning.

Arbeidsmøtet denne uken var starten på å lage en endelig prosjektbeskrivelse. Som deltakere i innovasjonsprosjektet vil Meløy kommune kunne få tilført midler som kan styrke utviklingsprosessen, samt gi tilgang til samarbeid med aktuelle forsker- og fagmiljø.

Etter planen vil Nordland Fylkeskommune sende inn en søknad til Norges Forskningsråd i løpet av september.

Publisert: 21.08.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?