Du er her: Forside / Nyheter / Boligplan Meløy 2023-2027

Boligplan Meløy 2023-2027

Meløy kommune er i gang med Boligplan Meløy 2023-2027.

Meløy kommune har startet arbeidet med temaplanen «Boligplan Meløy 2023-2027»

Dette med bakgrunn i kommunal planstrategi for perioden 2020-2023, og Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030.

Boligplan Meløy er Meløys første helhetlige plan for boligpolitikken, og vil være det styrende dokumentet for Meløy kommunes boligpolitiske arbeid.

En stor del av arbeidet med planen vil være å kartlegge boligsituasjonen i Meløy, da særlig med tanke på boligsosiale forhold.

I prosessen legges det stor vekt på medvirkning og dialog med grendelag, næringsliv, brukergrupper, kommunens ansatte og andre samarbeidspartnere slik at man får et godt bilde av behovene i samfunnet. Kunnskapen vil senere danne grunnlag for fastsettelse av mål, strategier og tiltak i planen.

Kunnskapsgrunnlaget vil bli presentert for politikerne høsten 2022. Det tas sikte på å legge fram boligplanen til behandling i kommunestyret januar 2023.

-Dette er et viktig arbeid for Meløy, sier samfunnsplanlegger Liv Toril Pettersen, som leder arbeidet med Boligplan Meløy.  Flere steder i kommunen kan det være utfordrende å få tilgang på boliger.

 – Det er viktig at kommunen, næringslivet og grendene jobber sammen for å finne gode løsninger, sier Pettersen. 

Publisert: 02.03.2022

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?