Du er her: Forside / Nyheter / Covid 19 - Næringsfond

Covid-19 næringsfond

Bedrifter og andre næringsaktører kan nå søke tilskudd fra kommunalt næringsfond i forbindelse med covid-19 utbruddet.

Søkbare midler for bedrifter i Meløy

Meløy kommune er tildelt 1.448.259 kr som ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond. Dette som følge av covid-19 utbruddet.  

Formålet med midlene er å sette kommunen i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Det vil være mulig å søke på midlene i perioden 17. august til 5. oktober 2020.

Hvem og hva kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på;

  1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  2. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19- utbruddet
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
  4. Prosjekter som legger til rette for en klima- og miljøvennlig utvikling, samt grønne arbeidsplasser.
  5. Prosjekter som faller utenfor Innovasjon Norges prioriteringer.

Tilskudds størrelse skal ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov. Midlene tildeles etter reglene for bagatellmessig støtte. Tilskuddsmidlene vil bli utbetalt etterskuddsvis.

Spørsmål om tilskuddsordningen kan rettes til Meløy Utvikling på tlf. 934 00 473. 

Her finner du søknadsskjema.

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19 utbruddet. 

 

Publisert: 17.08.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?