Du er her: Forside / Nyheter / Folkehelseprofil 2019

Folkehelseprofil 2019

Folkehelseprofil 2019 er publisert. Her kan du finne tallene for Meløy.

Folkehelseinstituttet har publisert nye tall for kommunene. Trygghet og trivsel i oppveksten er årets tema.

I Meløy er forventet andel eldre i befolkningen over 80 år i 2025, høyere enn snittet for landet.

Meløy er på samme nivå som snittet for landet:

 • andel barn og unge i alderen 0-17 år
 • andel personer over 45 år som bor alene
 • andel barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt
 • andel barn (0-17 år) som bor trangt
 • andel barn av enslige forsørgere
 • andel elever i 5. klasse på laveste mestringsnivå i regning
 • frafall i videregående skole
 • andel personer knyttet til vannverk
 • skader behandlet i sykehus
 • forventet levealder for kvinner og menn
 • forventet levealder ut i fra utdanningsnivå
 • andel personer i alderen 15-29 år med psykiske symptomer og lidelser
 • andel personer med hjerte- og karsykdom

Meløy ligger dårligere an enn landet:

 • andel personer i alderen 30-39 år med høyere utdanning
 • flere i alderen 20-29 år får stønad til livsopphold
 • færre elever i 10. klasse trives på skolen
 • flere elever i 5. klasse er på laveste mestringsnivå i lesing
 • lavere andel vannverk med god drikkevannsforsyning
 • flere kvinner røyker
 • høyere andel personer med muskel og skjelettplager og sykdommer
 • høyere andel 17-åringer med overvekt og fedme
 • høyere andel utleveringer av antibiotikaresepter

Du kan lese hele profilen for Meløy ved å gå inn på lenken:
Folkehelseprofil 2019 for Meløy

Sist endret: 17.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?