Du er her: Forside / Nyheter / Folkehelseprofil 2020

Folkehelseprofil 2020

Nå kan du lese resultatene fra årets Folkehelseprofil for Meløy.

Folkehelseinstituttet har publisert nye tall for kommunene. Sosialt bærekraftige lokalsamfunn er årets tema.

I Meløy er det høyere andel eldre over 80 år sammenlignet med Nordland og snittet for landet.

Meløy ligger bedre an enn landet:

 • personer som bor i husholdninger med lav inntekt
 • andel i befolkningen tilknyttet vannverk
 • luftkvalitet, fint svevestøv
 • personer med psykiske symptomer og lidelser

Meløy er på samme nivå som snittet for landet:

 • personer over 45 år som bor alene
 • personer over 45 år som leier bolig
 • barn 0-17 år som bor trangt
 • barn av enslige forsørgere
 • frafall i videregående skole
 • ensomhet blant ungdom
 • trygt nærmiljø
 • skader behandlet i sykehus
 • anmeldte tilfeller av vold
 • kvinner som røyker
 • forventet levealder for kvinner og menn
 • forventet levealder ut i fra utdanningsnivå
 • personer med hjerte- og karsykdom
 • valgdeltakelse
 • vaksinasjonsdekning, meslinger

Meløy ligger dårligere an enn landet:

 • personer 30-39 år med høyere utdanning
 • personer 20-66 år som får stønad til livsopphold
 • elever i 10. klasse som trives på skolen
 • elever i 5. klasse er på laveste mestringsnivå i lesing
 • ungdommer som er fornøyd med lokalmiljøet
 • ungdommer som er fornøyd med kollektivtilbud
 • ungdommer som er fornøyd med helsa
 • fysisk aktivitet blant ungdommer
 • ungdommer som er med i fritidsorganisasjoner
 • 17-åringer med overvekt og fedme
 • vannverk med god drikkevannsforsyning
 • utleveringer av antibiotikaresepter

Du kan lese mer om temaet sosialt bærekraftige lokalsamfunn, og se hele profilen for Meløy ved å gå inn på lenken:

Folkehelseprofil for Meløy 2020

Sist endret: 10.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?