Du er her: Forside / Nyheter / Forvaltning av Storglomfjordfondet

Forvaltning av Storglomfjordfondet

Styret i Storglomfjordfondet inviterer lag og foreninger med på en idedugnad om hvordan vi skal forvalte Storglomfjordfondet.

Fondet på 7 millioner kroner ble opprettet i 1995 og har i dag en totalbeholdning på 7.6 millioner kroner. Den relative verdien på fondets grunnkapital er siden 1995 redusert med rundt 40 %.

Tidligere styrer har valgt å tildele stort sett hele renteavkastningen, og dermed har fondet i liten grad økt i størrelse eller i tråd med generell prisøkning.

Dårlig renteavkastning som følge av lav rente på bankinnskudd har gjort at den årlige tilskuddsrammen har kommet ned i en størrelse på under kr 100 000 de siste årene.

Sittende styre har valgt å flytte fondet til Sparebank1 forvaltning, en kombinasjon mellom sparing i 70% obligasjoner og 30 % aksjefond. Vi er med det lovet en renteavkastning over tid på inntil 5,1 %.

Hvis vi fra nå av skal forhindre at fondet årlig taper verdi er det nødvendig å avsette en større del av avkastningen til å beholde og stabilisere fondet for fremtiden.

Styret diskuterte problemstillingen i årsmøte 14. mars 2018 og det framkom følgende forslag:

  • Tildele midler annethvert år
  • Stoppe tildeling over en periode
  • Velge ut noen få viktige tiltak som får penger hvert år (f.eks brøyting av fjellveien) 

Etter vedtektene for Storglomfjordfondet kan styret bruke inntil kr 500 000 av fondets grunnkapital. Grunnkapitalen skal da innen 3 år bringes opp til 7 millioner kroner før det igjen kan brukes av grunnkapitalen.

Styret ber om at lag og foreninger tar saken opp til debatt og sender oss skriftlig forslag til framtidig drift av Storglomfjordfondet innen 15. desember.

Se vedtektene

Forslag kan sendes pr e-post til hans.haraldsen@meloy.kommune.no , sekretær Storglomfjordfondet. Er det spørsmål-  kontakt meg på tlf. 75 71 05 80, mobil 95 83 72 48

 

 

 

 

Sist endret: 17.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?