Du er her: Forside / Nyheter / Fylkesråden i Meløy

Vil bli pilotkommune for nye transportmuligheter.

Da Svein Eggesvik besøkte Meløy 21. februar, hadde ordfører Sigurd Stormo og rådmann Adelheid Kristiansen flere samferdselssaker de fikk drøftet med fylkesråden. 

Nye ideer for kommunikasjoner internt i Meløy
En av sakene var ønske om å bli pilotkommune for å se på nye muligheter for kommunikasjoner mellom bygdene. Dette ble positivt mottatt av Eggesvik, som ba kommunen kartlegge alle midler kommunen og fylket bruker på transport i dag. Når dette foreligger kan kommunen og fylket sammen se på hva som kan være mulig å få til for å gi innbyggerne et bærekraftig og mer fleksibelt tilbud.

Bakgrunnen for at dette ble tatt opp er en innbyggerundersøkelse som ble gjennomført før jul. Der kom det innspill fra flere av bygdene i Meløy om at det er behov for å se på kollektivtilbudet på en helt ny måte. Dette initiativet tar kommunen nå videre og har allerede søkt klimasatsingsmidler for et slikt prosjekt.

Ferge og ekspeditørfrie havner
Eggesvik fortalte i møtet at fylket i løpet av en femårsperiode vil fornye fergene. Disse vil med ny teknologi være billigere i drift og gå raskere enn dagens ferger. I møtet fikk fylkesråden også høre hvilke utfordringer innføringen av ekspeditørfrie havner har medført for Støtt-samfunnet. Fylket vil gå i dialog med Støtt og vurdere innspillene som ble tatt opp.

Utbedring av fv. 17 Ørnes-Glomfjord
Prosjekteringen av veiprosjektet Ørnes-Glombergan er stort sett ferdig, og med forslaget om å øke budsjettet til fylkeskommunale veier med 1 milliard kroner over fire år, oppfordret Eggesvik ordføreren til å få prosjektet prioritert i regional transportplan. Veiprosjektet har en kostnadsramme på ca. 625 millioner kroner. 

Sist endret: 17.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?