Du er her: Forside / Nyheter / Godkjent planforslag

Godkjenning av reguleringsplan

Godkjent planforslag for ny gang- og sykkelvei på Reipå.

Kommunestyret har torsdag 10. februar godkjent detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelvei langs Parkveien på Reipå.  

Reguleringsplanen er utarbeidet av Sweco Norge AS på oppdrag fra Meløy kommune. Reguleringsplanen har vært ute på offentlig høring fra 1. november til 10. desember 2021.  

Formålet med planen er å legge til rette for ny gang- og sykkelvei på nordsiden av Parkveien, fra Fylkesvei 17 i sørvest, til avkjørselen ved IRIS/ Reipå Industriområde i nordøst. Dette utgjør en strekning på om lag 425 meter.  

Gang- og sykkelveien vil bidra til å sikre myke trafikanters ferdsel i et område med en del privatbilkjøring og tungtransport.  

 

Publisert: 14.02.2022

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?