Du er her: Forside / Nyheter / Hardt rammet reiselivsnæring

Hardt rammet reiselivsnæring

Ber om at myndighetene  iverksetter strakstiltak for å hjelpe en hardt rammet reiselivsnæring.

Torsdag denne uken sendte Meløy kommune, Meløy Utvikling og Meløy Næringsforum et brev til regjeringen, stortingsrepresentantene fra Nordland og Nordland Fylkesråd, hvor de ber myndighetene iverksette tiltak for å hjelpe en reiselivsnæring hardt rammet av koronakrisen.

Spørreundersøkelse blant reiselivsbedriftene

Det ble i slutten av april sendt ut en undersøkelse til 34 reiselivsbedrifter i Meløy, med en svarprosent på 47%. 80 % av respondentene melder at de faller utenfor tiltakspakkene som er iverksatt av myndighetene i forbindelse med koronautbruddet. Selv om bedriftene melder at kompensasjonsordningen for uunngåelig faste kostnader har hatt betydning, er tilskuddsbeløpene små i forhold til tapt omsetning. Dette vil trolig også gjelde for reiselivsnæringen i mange andre distriktskommuner.

75% av respondentene melder at det er behov for andre tiltak utover dagens krisepakker, for å sikre driften. Et stort flertall av reiselivsbedriftene i Meløy har tre eller færre ansatte. De er sesongbedrifter med vår- og sommermånedene som de viktigste, og mange er forholdsvis nyetablerte uten en økonomisk buffer for uforutsette hendelser. Samlet sett gjør dette bedriftene sårbare, og Meløy kommune, Meløy Utvikling og Meløy Næringsforum frykter at en betydelig andel av reiselivsbedriftene vil kunne gå konkurs dersom det ikke kommer tiltak som bedrer likviditeten i større grad.

Usikkehet knyttet til sommersesongen

Meløy kommune har de siste årene hatt reiselivsnæringen som et satsingsområde for næringsutvikling, og har som resultat fått vekst og en rekke spennende nyetableringer innenfor reiseliv.

- Etter å ha jobbet hardt i mange år, var 2020 det året reiselivsnæringen i Meløy skulle blomstre, sier leder ved Meløy Utvikling, Stine Estensen. Selv om samtlige reiselivsbedrifter signaliserer at de planlegger å ha åpent til sommeren, vil utenlandsmarkedet være borte.  – Om lag 40% av bedriftene i Meløy har det internasjonale markedet som det viktigste, sier Stine. Da gjenstår det norske innenlandsmarkedet som et potensiale for reiselivsbedriftene, men også dette markedet er det knyttet stor usikkerhet til.

I brevet påpeker Meløy kommune, Meløy Utvikling og Meløy Næringsforum at signalene fra regjeringen så langt har vært uklare, om hvorvidt de vil åpne opp for og anbefale fritidsreiser i eget land i sommer. 

 -Denne usikkerheten gjør det vanskelig for reiselivsbedriftene å gjøre nødvendige forberedelser til sesongen med hensyn til bemanning, innkjøp, og markedsføring, sier Stine. -Vi ber derfor myndighetene om å komme med tydelige føringer og strakstiltak som kan bidra til at bedriftene overlever i denne krevende situasjonen.

Ber myndighetene se på mulige tiltak

I brevet fremhever de følgende tiltak som særlig viktige:

 • Tydelige signaler om mulighetene for å reise mer fritt innenlands i sommer.
 • Mer treffsikre tiltakspakker for reiselivsnæringen:
  • Bedre tilpasning av tiltakspakkene til sesongbedrifter.
  • Fjerne egenandelen på 10 000 kroner i kompensasjonsordningen.
  • Forlenge kompensasjonsordningen til over sommeren.
  • Utvide kompensasjonsordningen slik at flere bedrifter kommer inn under ordningen.
  • Vurdere lønnstilskudd til ansatte.
 • Nasjonal veileder for smittevern for reiselivsnæringen som gir lik praksis for camping, overnatting, spisesteder og opplevelser i alle kommuner.
 • Ansvaret for overholdelse av smittevernreglene tillegges besøkende.

- Vi har tro på at det lokale, regionale og nasjonale markedet kan bidra til at reiselivsbedriftene overlever denne krevende situasjonen, sier Stine Estensen. - Dette forutsetter imidlertid at myndighetene straks følger opp med treffsikre tiltakspakker, en nasjonal veileder for reiselivsnæringen, og tydelige signaler på at man kan reise fritt innenlands i sommer.

Sist endret: 30.04.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?