Du er her: Forside / Nyheter / Helse-, omsorg og velferdsplan

Mestring og livskvalitet hele livet

Planforslag for kommunedelplan for helse-, omsorg og velferdstjenester 2018 - 2025 er nå til høring og offentlig ettersyn. Planen har vi kalt Mestring og livskvalitet hele livet.

Utvalg for plan og kommunalteknikk i Meløy kommune har den 19. juni 2018 vedtatt at utkast til kommunedelplan for helse-, omsorgs- og velferdstjenester 2018-2025, «Mestring og livskvalitet hele livet», sendes ut på høring.

Høringsperiode

Høringsperiode er fra 6. juli til 30. september 2018.

Har du synspunkter eller innspill til planen kan du sende disse til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes, eller til postmottak@meloy.kommune.no innen 30. september 2018.

Beskrivelse av planen

Formålet med denne kommunedelplanen er å fastsette mål og tiltak for helse-, omsorgs- og velferdstjenestene som gir gode løsninger på fremtidens utfordringer og behov, og som samtidig er bærekraftig i forhold til kommunes økonomiske rammebetingelser.

Planen er delt i to deler. Del 1 er et hoveddokument som beskriver syv innsatsområder med mål, tiltak og handlinger. Del 2 inneholder faktabeskrivelser, kunnskapsgrunnlaget og beskrivelse av tjenesteområdenes utfordringer fram mot 2025.

Informasjon

Forslag til kommunedelplan og øvrige dokumenter er lagt ut i servicetorget, biblioteket og på kommunes hjemmeside: http://www.meloy.kommune.no/ettersyn.

Du kan ta kontakt med servicetorget på telefon 75 71 00 00 hvis du ønsker å få plandokumentene tilsendt. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Kristin Eide eller Stein Laastad, telefon 75 71 00 00.

Videre saksgang

Hvis du sender inn merknader, vil du ikke motta noe eget svarbrev fra kommunen. Dine merknader blir gjengitt kort og kommentert i saksframlegget når saken blir lagt fram for kommunestyret. Vi gjør oppmerksom på at alle innspill og merknader er offentlige.

Etter at høringsperioden er over, og vurdering av innspill og kommentarer er gjennomført, er det planlagt sluttbehandling av kommunedelplanen i kommunestyret 1. november 2018.

Høringsdokumenter

 1. Utkast til plandokumntet "Mestring og livskvalitet hele livet"
 2. Vedlegg til plandokumentet:
  Beskrivelse av helse-, omsorg og velferdstjenester i Meløy kommune
  Oversikt over lovverk og de mest sentrale nasjonale føringer for helse, omsorg og velferd
  KOSTRA analyse av Meløy utarbeidet av KS i forbindelse med omstillingsprosjeket
  Kommunebarometeret 2018 (foreløpig pr. mars 2018)
 3. Planprogram
 4. Saksfremlegg til planutvalget 19. juni 2018
 5. Saksprotokoll fra planutvalget 19. juni 2018
 6. Høringsbrev datert 5. juli 2018
Sist endret: 15.04.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?